Het doorlopend krediet

Als je vaker geld wilt lenen voor bijvoorbeeld grotere uitgaven zoals een wasmachine of een auto, dan kan je overwegen om een doorlopend krediet af te sluiten. Het is één van de populairste leningsvormen. Dat komt vooral door het flexibele karakter van de lening. Je bepaalt zelf wanneer en welke bedragen je opneemt. Anders dan bij de persoonlijke lening krijg je niet in één keer het hele bedrag van de lening op de rekening gestort.

Je kunt het geld tot de limiet in gedeelten opnemen. Heel handig, want het ene moment heb je meer geld nodig dan op het andere. Over het algemeen zal het bedrag dat je kunt lenen tussen de 2500 tot 75.000 euro liggen. Wanneer je eenmalig geld nodig hebt, kan je beter kiezen voor een persoonlijke lening.Hoe sluit je een doorlopend krediet af


Met de kredietverstrekker, vaak een bank, spreek je af welk bedrag je maximaal kunt lenen. Dat is de kredietlimiet. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen, van eventuele andere al uitstaande leningen en de persoonlijke situatie. Wanneer je geld opneemt van de rekening, begin je meteen rente te betalen. Er wordt alleen rente betaald over het opgenomen bedrag. In maandelijke termijnen betaal je ook een deel van de aflossing van de lening. Variabele rente


Doordat de rente die je over het geleende bedrag moet betalen variabel is, kan die veranderen. Wijzigt de rente tijdens de looptijd van het krediet, dan blijft het maandelijkse bedrag dat je moet betalen gelijk, maar de termijn verandert wel. Een lagere rente betekent dat je maandelijks minder rente betaalt, waardoor het aflossingsdeel hoger wordt. Het bedrag dat je per maand betaalt blijft immers gelijk. De schuld zal dan eerder zijn afgelost. Anders is het wanneer de rente gaat stijgen. Je lost dan maandelijks minder af terwijl je meer rente betaalt. Het gevolg hiervan is dat je er langer over gaat doen om van je schuld af te komen. Het is dus niet altijd duidelijk wanneer de hele lening afgelost zal zijn of wat de rentelast gedurende de kredietperiode is. De rentetarieven die de geldverstrekkers hanteren kunnen behoorlijk uiteen lopen, dus let daarop bij de keuze voor een aanbieder. Dat kan veel geld besparen.Hoogte van het leningsbedrag


Voor welke bedrag je de lening kunt afsluiten en de hoogte daarvan, is afhankelijk van je eigen persoonlijke situatie. De geldverstrekker zal daarbij allereerst letten op de hoogte van het inkomen, maar kijkt ook naar het soort dienstverband dat je hebt, je leeftijd, het huis waarin je woont, de woonlasten daarvan en mogelijke andere leningen. De kredietverstrekker zal over het algemeen eerst informatie over je financiële toestand willen inwinnen voordat de lening kan worden afgesloten. Daarvoor kan er een toetsing worden gedaan bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel.Boetevrij aflossen


Naast de aflossing die je verschuldigd bent, kan je bij een doorlopend krediet ook op elk gewenst moment boetevrij extra bedragen aflossen. Mocht achteraf blijken dat je het bedrag toch nodig hebt, dan mag je het ook weer van de rekening opnemen, zolang de kredietlimiet niet wordt overschreden.

AanbiederRente
Kredietspotter4.4%Aanvragen
Leningmakelaar4.4%Aanvragen