Persoonlijke lening

Wat is een persoonlijke lening?

Er kunnen momenten zijn in je leven waarop je net even wat extra geld nodig hebt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een nieuwe auto of het financieren van andere onverwacht hoge kosten. Je kunt dan overwegen om geld te lenen bij een bank. Er zijn verschillende vormen van lenen mogelijk en er zitten altijd voor- en nadelen aan het lenen van geld bij een kredietverstrekker. Het is dan ook belangrijk om je goed te verdiepen in de mogelijkheden en de voorwaarden van een lening, zodat je weet waar je aan begint.

Wat is krediet

Als je een geldlening gaat afsluiten dan krijg je te maken met de term krediet. Maar wat houdt dat precies in? Krediet is eigenlijk gewoon een ander woord voor lening en is een gangbare term in de financiële wereld. Het gaat om een kapitaal, in het geval van een lening is dat geld, dat door een kredietvertrekker, meestal een bank, aan iemand verstrekt wordt. Voor dit krediet wordt binnen een bepaalde termijn een terugbetaling verwacht, en doorgaans komt hier een rente percentage boven op. De rente is als het ware een tegenprestatie voor het verstrekken van het geldbedrag. Met krediet krijg je te maken als je een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een hypotheek of een kleine lening afsluit.

Findio
Tot € 75.000
Persoonlijke lening
Doorlopend krediet
Scherpe rentetarieven
Geldshop
Tot € 75.000
Persoonlijke lening
Doorlopend krediet
Lenen voor ZZP'ers
Kredietspotter
Tot € 100.000
Persoonlijke lening
Doorlopend krediet
Zeer lage rente
Nederlands Krediet Collectief
Tot € 75.000
Persoonlijke lening
Doorlopend krediet
Laagste rentetarieven

Verschillende vormen van krediet

Een krediet, of lening, wordt door kredietverstrekkers in verschillende vormen aangeboden. Het is belangrijk om de diverse vormen met hun verschillende voorwaarden en tarieven goed met elkaar te vergelijken, om uit te vinden welke leenvorm het beste past bij jouw eigen situatie. De persoonlijke lening is één van die vormen van krediet. Een andere bekende vorm van lenen is het doorlopend krediet. Maar wat houden die twee vormen nu precies in en wat zijn de verschillen?

De persoonlijke lening versus het doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet mag je bij de kredietverstrekker geld opnemen tot aan een vooraf vastgestelde limiet. Over het geld dat je opneemt betaal je direct rente. Meestal moet je op regelmatige basis een bedrag van die lening aflossen, maar je mag doorgaan ook boetevrij extra aflossen. Daarnaast is het mogelijk om na aflossing opnieuw een bedrag te lenen, zolang je niet verder gaat dan de afgesproken limiet. Een doorlopend krediet biedt dus veel flexibiliteit. Je hoeft vooraf immers niet precies te weten hoeveel geld je nodig hebt.

Het nadeel van een doorlopend krediet

De flexibiliteit van een doorlopend krediet biedt dus voordelen, maar uiteraard zitten aan deze vorm van lenen ook nadelen. Het grootste nadeel is wel dat de rente op een doorlopend krediet variabel is. Dat maakt dat je dus vooraf ook niet weet hoeveel rente je moet gaan betalen wanneer je geld uit het krediet opneemt. Kortom, je weet vooraf niet hoeveel de lening je gaat kosten. Daarnaast is het moeilijk om van een doorlopend krediet af te komen, omdat je de mogelijkheid hebt om altijd weer opnieuw geld op te nemen uit het krediet. Door de flexibiliteit vraagt het dus veel eigen discipline om van de lening af te komen.

Wat is het verschil met een persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening is deze flexibiliteit er niet. Vooraf leg je vast welk bedrag je gaat lenen en bij het ingaan van de lening wordt dit bedrag in zijn geheel in één keer aan je uitgekeerd. Over de terugbetaling zijn eveneens vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Gedurende een vaste looptijd betaal je in vaste termijnen, meestal elke maand, een vast bedrag terug. Geld dat eenmaal terug is betaald, kan je niet opnieuw weer lenen. Je kunt dus niet bij lenen.

De voordelen van een persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening ligt alles vast. Je weet dus vooraf precies welk bedrag je uitgekeerd krijgt, en je weet ook precies wat je wanneer terug moet betalen. Ook de rente staat vast en wordt van te voren afgesproken. Je kunt dus exact uitrekenen wat de lening je kost. Als de looptijd van de lening is afgelopen heb je bovendien ook de hele lening terug betaald. Het is dus eenvoudiger om van deze lening af te komen dan bij een doorlopend krediet.

Heeft een persoonlijke lening dan ook nadelen

Een persoonlijke lening geeft je dus veel duidelijkheid. Je weet immers vooraf precies wat het je kost en wat er van je verwacht wordt. Maar uiteraard heeft ook deze vorm van lenen nadelen. Ten eerste ligt de rente voor een persoonlijke lening vaak hoger dan bij een doorlopend krediet. Ook mag je doorgaans niet extra aflossen. De kredietverstrekker zou dan immers rente missen omdat je door extra aflossing de looptijd van de lening zou verkorten. Vervroegd of extra aflossen wordt daarom meestal beboet.

Hoe hoog is een persoonlijke lening

Als je er eenmaal voor gekozen hebt om een persoonlijke lening af te gaan sluiten, dan rijst waarschijnlijk de vraag hoeveel kan ik lenen? Hier is geen eenvoudig antwoord op te geven. De hoogte van het bedrag dat je kan lenen hangt namelijk van verschillende factoren af. Je leeftijd speelt bijvoorbeeld een rol Daarnaast moet je voldoende inkomen hebben om de maandelijkse lasten van de aflossing en de rente te kunnen betalen. Ook kan je woonsituatie van invloed zijn op de hoogte van het bedrag.

Verschil tussen kredietverstrekkers

Naast factoren als inkomen, leeftijd en woonsituatie, kan de hoogte van het bedrag dat je kunt lenen ook nog afhangen van de kredietverstrekker die je kiest. Er zijn veel verschillende kredietverstrekkers te vinden die een persoonlijke lening kunnen aanbieden. Elke verstrekker heeft uiteraard zijn eigen voorwaarden en tarieven. Het is dus zeker de moeite waard om een aantal verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, zodat je de persoonlijke lening kunt afsluiten bij de kredietverstrekker die het best aansluit bij jou situatie.