Persoonlijke lening berekenen

Bereken hoeveel je kunt lenen

Een persoonlijke lening kan een goede oplossing zijn wanneer je direct geld nodig hebt, maar je zelf geen reserves op je rekening hebt staan. Bijvoorbeeld als je onverwacht een nieuwe auto moet kopen of als de wasmachine het plotseling begeeft. Door geld te lenen bij de bank, kun je de aankoop toch doen, en spreid je de kosten daarvoor uit over een langere periode. Een persoonlijke lening kun je bij veel verschillende kredietverstrekkers afsluiten. Maar hoe gaat dat in zijn werk en hoe bereken je de kosten nu eigenlijk?

Wat is een kredietverstrekker

Een persoonlijke lening sluit je af bij een kredietverstrekker. Maar wat betekent die term nu precies? Het woord krediet is eigenlijk niet meer dan een ander woord voor lening, dat in de financiële wereld veelal gebruikt wordt. Krediet verstrekken betekent dat je als persoon of bedrijf een bepaald kapitaal, meestal geld, aan iemand leent, in ruil voor een tegenprestatie. De tegenprestatie is meestal de rente die je over het geleende bedrag moet betalen. Zo verdient de kredietverstrekker geld aan de lening. De meest voor de hand liggende en bekende kredietverstrekkers zijn banken.

Welke voorwaarden gelden er

Voor het afsluiten van een persoonlijke lening gelden uiteraard een aantal voorwaarden. Deze zorgen ervoor dat zowel de verstrekker als jij precies weten wat de rechten en plichten zijn. Ook zal de kredietverstrekker niet zomaar aan iedereen geld lenen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 21 jaar zijn om een lening af te kunnen sluiten en je inkomen moet hoog genoeg zijn om de maandelijkse lasten te kunnen dragen. Ook wordt er gekeken naar je woonsituatie. Als je bijvoorbeeld samen woont met je fiscale partner die ook een inkomen heeft, kan dat invloed hebben op de lening.

Hoeveel kun je eigenlijk lenen

De hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen hangt van verschillende factoren af. Zoals al beschreven spelen leeftijd en woonsituatie een rol. Maar je inkomen is uiteraard één van de belangrijkste factoren. Gedurende de looptijd van de lening moet je maandelijks een bedrag aan aflossing betalen, plus een bedrag aan rente kosten. Als je deze bij elkaar optelt kom je op een bedrag uit dat je gedurende de hele looptijd maandelijks moet kunnen betalen. Een stabiel inkomen dat hoog genoeg is daarvoor is dus van doorslaggevend belang.

Hoe bereken je het maandelijkse bedrag

Wat je precies per termijn, meestal dus per maand, kwijt zal zijn, staat bij een persoonlijke lening vooraf allemaal vast. Er zijn op internet diverse websites te vinden waarop je een berekening kunt maken. Via deze rekenhulpen kun je een proefberekening maken. Dat is een handige manier om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, zodat je een selectie kunt maken van kredietverstrekkers die voor jou het meest gunstige tarief bieden. Vervolgens kan de gekozen kredietverstrekker uiteraard een definitieve berekening voor je maken, zodat je zeker weet wat de lening je gaat kosten.

Een financiële meevaller

En dan komt de belastingaangifte en blijk je een lekker bedrag terug te krijgen. Wellicht lijkt het je dan verstandig om dat extra geld in de aflossing van je persoonlijke lening te steken, zodat je de lening sneller kunt beëindigen. Hoewel dat logisch lijkt, is het bij een persoonlijke lening vaak niet toe gestaan om zomaar extra af te lossen, bovenop de vaste termijnbedragen. Dat heeft te maken met het mis lopen van inkomsten door de kredietverstrekker. Wanneer je namelijk extra aflost, loopt de lening eerder af en betaal je over het geheel minder rente dan verwacht.

Vaste termijnen en vaste rente

Het afbetalen van een persoonlijke lening gebeurt dit volgens vaste termijnen en vaste bedragen. Vooraf wordt dit allemaal vast gelegd, zodat je dus nooit voor verrassingen komt te staan. Ook de rente staat vast en kan dus gedurende de looptijd niet meer veranderen. Het voordeel daarvan is dat het duidelijkheid geeft, je weet immers exact waar je aan toe bent. Het nadeel is dat er geen flexibiliteit is. Eenmaal afgelost geld kun je niet weer opnieuw lenen en extra of sneller aflossen levert je een boete op.

Kan je lenen als je al schulden hebt

Geld lenen is niet altijd mogelijk. Je moet hoe dan ook minimaal 21 jaar of ouder zijn en voldoende inkomen hebben. Maar ook dan is het niet per definitie vanzelfsprekend dat een aanvraag voor een lening ook toegekend wordt. Een kredietverstrekker kan bij twijfel een toetsing doen bij het BKR. Dat staat voor Bureau Krediet Registratie. Het BKR is een landelijk bureau dat alle verleende kredieten, ofwel leningen, in ons land registreert en bij houdt. Elke kredietverstrekker is verplicht om een verleend krediet bij het BKR aan te melden.

Een negatieve BKR registratie

Als je al lopende schulden hebt, dan staan deze dus bij het BKR geregistreerd. Je kunt dan denken aan een doorlopend krediet, een persoonlijke lening, rood staan of bijvoorbeeld een hypotheek. Het BKR houdt ook bij of je aan je betalingsverplichting voldoet. Dat wil zeggen dat het geregistreerd wordt als je altijd te laat betaalt, of als je betalingsachterstanden hebt. Een kredietverlener kan dus een BKR toets doen om na te gaan of je betalingsachterstanden hebt op andere leningen. Die toets kan er toe leiden dat je aanvraag voor een lening niet wordt toe gekend.

Belangrijk als je gaat lenen

Als je een persoonlijke lening aanvraagt en deze wordt ook toe gekend, dan is het belangrijk dat je je dus aan de voorwaarden houdt. Door elke termijn op tijd te betalen en de lening keurig binnen de juiste termijn af te lossen, voorkom je een slechte BKR registratie. Kijk daarom vooraf goed naar je financiële situatie en maak berekeningen van de kosten van de lening. Sluit de lening pas af als je voldoende zekerheid hebt dat je de kosten ook gedurende de hele looptijd zal kunnen betalen.