Persoonlijke lening aanvragen

Waar een persoonlijke lening aanvragen?

Zo nu en dan lijkt het alsof het aanvragen van een lening het makkelijkst is dat je tegenwoordig kan doen. Kun je het apparaat niet betalen, heb je geen creditcard – wat eigenlijk niet meer of minder is dan een variabel doorlopend krediet – en kun je het gewenste bedrag niet bij familieleden bij elkaar bedelen ga je volgens de reclame gewoon naar de bank. De verplichte waarschuwing op dat soort producten (let op geld lenen kost geld) is met de huidige rentestand voor veel mensen niet meer dan een leuk zinnetje. Die 4 a 5 procent zijn in de meeste gevallen wel te overleven.

Vast inkomen

Voor een aanvraag heb je een aantal dingen nodig. Hoe laag de rente ook is en hoe graag producenten ook willen, dat het voor cliënten zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden om aan geld te komen, banken willen altijd een redelijke zekerheid hebben, dat ze het geld weer terug krijgen. Vandaar dat je als aanvrager moet aantonen, dat je in staat bent om aan je verplichtingen te voldoen. Dit is van oudsher het makkelijkst wanneer je een vaste aanstelling bij een werkgever hebt, want dan heeft deze werkgever daarmee al aangegeven dat hij van plan is om jou totdat jij elders een inkomen vandaan gaat halen (door verandering van werk of met pensioen gaan) door te betalen. Dit is in de huidige tijd, met alle faillissementen en reorganisaties, uiterst discutabel, maar het werkt nog wel.

Gelukkig kunnen ZZP-ers, freelancers en ondernemers tegenwoordig ook bij veel banken terecht door een gemiddelde van hun inkomen over de afgelopen drie jaar te overleggen. Het ligt dan in de verwachting – al is het natuurlijk allerminst zeker – dat deze inkomsten zich gedurende de looptijd van de lening op zijn minst op gelijke voet gaan continueren of verbeteren. Op basis daarvan is zelfs te beargumenteren, dat het voor de bank nog zekerder is, dat ze hun investering terug krijgen. Eén van beide zaken is noodzakelijk, anders hoef je niet aan een aanvraag te beginnen. Het absolute basisinkomen – de bijstandsuitkering – wordt door geen enkele instantie als geschikt gevonden, omdat dit bedrag is vastgesteld op het absolute bestaansminimum in Nederland. Na aftrek van vaste lasten en leef kosten is er van dit bedrag te weinig over om leningen mee te betalen.

Kredietwaardig

Als je op internet een andere geldschieter kiest dan een flitskrediet is de volgende stap in het proces vaak een toetsing bij het BKR. Flitskredieten zijn vaak kleine leningen, waarvan de verstrekker vaak al bij het afsluiten en vaststellen van het rentepercentage rekening houdt met een percentage aan verlies, doordat de afnemers niet meer terug kunnen betalen. Deze bureaus schieten als paddenstoelen uit de grond, dus ze lijden geen overmatige verliezen. Ze kunnen echter vaak niet te veel eieren in één mand plaatsen, waardoor ze geen grote bedragen op deze manier gaan uitlenen.

Het Bureau Krediet Registratie in Tiel wordt door alle geldschieters op de hoogte gebracht van betaal achterstanden op kredieten. Zodra je enkele maanden niet aan al je verplichtingen voor het betalen van leningen – hypothecair, persoonlijk of via het postorderbedrijf – zullen de verstrekkers van je lening je aanmelden en afhankelijk van hoe erg je betaalachterstanden of hoe hoog je nog openstaande schulden krijg je van het BKR een code. Mensen met veel openstaande schulden en hoge betaalachterstanden worden op die manier tegen zichzelf beschermd en kunnen niet nog meer leningen aangaan. Dit werkt natuurlijk ook als bescherming tegen grote verliezen bij de geldschieters.

Sinds 2000 hebben providers van mobiele telefonie een eigen systeem voor het bijhouden van hun betaalachterstanden. Daarvoor meldden zij hun wanbetalers ook aan bij het BKR wat kon leiden tot de situatie dat een jongere, die per ongeluk door kleine foutjes geconfronteerd werd met een erg hoge telefoonrekening, ineens niet meer aan een lening kon komen. Dit is gelukkig gescheiden.

Stappenplan

Indien je een redelijk inkomen kan overleggen en geen registratie bij het BKR – deze blijft 5 jaar geldig – op je naam hebt staan begin je aan het volgende stappenplan om aan een juiste lening te komen.

Allereerst bepaal je waarom je de lening nodig hebt. Mensen, die alleen extra geld tot hun beschikking willen hebben om op alle mogelijke momenten alle eventualiteiten te kunnen ondervangen kiezen meestal voor een doorlopend krediet. Dit is een pot geld, die bij je geldschieter voor je opzij wordt gezet en waar je bij noodzaak uit kan putten. Indien je dat doet ga je het opgenomen geld terugbetalen in één keer of in termijnen. Zoals gezegd is de bekendste vorm hiervan de creditcard, dus als je vaak kleine bedragen extra nodig hebt, die je ook in korte tijd weer kan aflossen is dat een goede keus. Zo’n krediet kun je vinden op internet of bij je eigen bank, maar het verdient wel aanbeveling om verschillende offertes op te vragen.

Gaat het om een grote uitgave, die je niet op korte termijn gaat herhalen, denk aan een boot of zonnepanelen, kun je beter kiezen voor een persoonlijke lening. Ook hiervoor zijn verschillende offertes noodzakelijk, want je moet hier op zoek naar de beste combinatie tussen lage rente en goede voorwaarden. Voor velen van ons is het zoeken naar een goede adviseur geen overbodige luxe. De kans dat die zijn eigen kosten voor je terug verdient is namelijk erg groot.

In laatste instantie teken je het contract. Let daarbij wel op, dat je niet op een tijdstip dat jouw verplichtingen even minder makkelijk zijn vol te houden meteen met grote straffen wordt geconfronteerd. Natuurlijk zal je in alle gevallen het geleende geld moeten terugbetalen, maar de meeste geldschieters willen nog wel rekening houden met een paar maanden, dat je even niet kan betalen voor ze je aanmelden bij het BKR en een deurwaarder op je nek sturen.