Hypotheekrente verwachting 2017

Wat is de hypotheekrente verwachting voor 2017? Zullen we volgend jaar ook nog van een lage hypotheekrente kunnen profiteren? Of zal de hypotheekrente gaan stijgen? Welke factoren beïnvloeden de rentetarieven over een hypotheek? Als je een hypotheek gaat afsluiten of oversluiten dan is het belangrijk om op deze vragen een antwoord te weten. Een lage hypotheekrente kan je namlijk veel geld opleveren.

Waarom betalen we een lage hypotheekrente?

De lage hypotheekrente van dit moment is te danken aan de langzame economische groei in de Eurozone. We zien hierdoor ook dat de inflatie laag is, beleggers en de Europese Centrale Bank (ECB) reageren hier meteen op.

De Europese Centrale Bank stimuleert de economie door mensen meer geld uit te laten geven door lenen en geld uitgeven aantrekkelijker te maken voor de consument. Ze houden de rentes laag en ze stoppen miljarden in de economie door leningen van financiële instellingen en bedrijven op te kopen. Rente over de spaarleningen is de laatste jaren flink gedaald, geld op je spaarrekening zetten is hierdoor minder aantrekkelijk geworden.

Beleggers zetten hun geld in op staatsleningen dit biedt zekerheid, de reden hiervoor is ook de lage groeiverwachting.

Lage rente

De rente op de geldmarkt en de kapitaalmarkt is op het moment laag, en deze zijn bepalend voor de hoogte van de hypotheekrente. De banken kunnen nu dus goedkoop aan geld komen om uit te lenen, hierdoor is de hypotheekrente op het moment laag. Als je dus een hypotheek wilt afsluiten of wilt oversluiten dan is dit wel het moment om dit te doen, je kunt veel geld besparen door een hypotheek met een lage rente af te sluiten.

Hypotheekrente 2017

Zoals het er nu naar uitziet zal de hypotheekrente in 2017 ook laag blijven. De reden voor de lage hypotheekrente in 2017 is dat de Centrale Bank zich de inflatie van bijna 2% tot doel heeft gesteld. Deze doelstelling zal niet gehaald gaan worden. Het beleid van de ECB voor een lage rente zal ook in 2017 van kracht blijven.

Het opkoopprogramma van de ECB zou tot maart 2017 gelden maar indien nodig kan dit verlengd worden. De ECB stelt alles in werk om de economische groei in de Eurozone te garanderen.

In de laatste ECB vergadering liet de centrale bank weten dat de beleidsrente en het opkoopprogramma gelijk zullen blijven in 2017. De ECB heeft de economische groei voor 2017 en 2018 naar beneden bijgesteld van 1,7% naar 1,6%. De verwachting is dat de beleidrentes voor een langere periode op het lage niveau zullen blijven.

Op het beleid van de ECB is wel al de nodige kritiek ontstaan, de grens van 1000 miljard euro aan opgekochte obligaties is inmiddels bereikt, dit zou de structurele hervormingen in de weg staan. De mogelijkheden om de rente te drukken en de economie te stimuleren raken inmiddels uitgeput.

Wanneer gaat de hypotheekrente stijgen?

Dat de hypotheekrente weer gaat stijgen dat is een feit maar wanneer gaat de hypotheekrente weer stijgen is de vraag. Dit heeft alles te maken met de wereldeconomie en het vertrouwen wat beleggers weer moeten krijgen in de economische groei. Zodra dit gebeurt zullen de rentes weer gaan stijgen.

In China en Amerika zijn de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld. En dit zijn voor de wereldeconomie bepalende markten. De gevolgen van de Brexit-stemming vallen op het eerste gezicht mee. De lage olieprijs van het moment is niet positief voor een economische groei.

Door deze ontwikkelingen in de wereldeconomie is een stijging van de hypotheekrente nog ver weg.

Hypotheekrente op lange termijn

De hypotheekmarkt is langzaam aan het veranderen, er gelden strengere kapitaaleisen voor de traditionele banken. Er moet meer kapitaal aangehouden worden per verstrekte hypotheek. En er zijn nieuwe kredietverstrekkers bijgekomen in Nederland voor wie het makkelijker is geworden om geld uit te lenen. Pensioenfondsen spelen hier op in door hypotheken te gaan verstrekken in Nederland.

Doordat er meer hypotheekverstrekkers bijkomen is de concurrentie op de hypotheekmarkt groter en zal de hypotheekrente lager blijven.

Lage hypotheekrente

We kunnen er dus vanuit gaan dat in 2017 de hypotheekrente ook laag zal blijven. Als je dus van plan bent om een hypotheek af te sluiten of je wilt je huidige hypotheek oversluiten dan kan je ook in 2017 nog profiteren van de lage hypotheekrente.