Hypotheek

Tips voor het afsluiten van een hypotheek

Wie een eigen huis wil kopen, zal daar in bijna alle gevallen een hypotheek voor af moeten sluiten. In feite is een hypotheek gewoon een lening, die wordt verstrekt om onroerend goed aan te schaffen. Een dergelijke lening wordt ook wel een hypothecaire lening genoemd. Als je een hypotheek afsluit, wordt het aangekochte huis het onderpand voor de lening. Kun je niet langer aan je hypothecaire verplichtingen voldoen, dan heeft de geldgever (meestal een bank) het recht om jouw woning gedwongen te verkopen om zo het geleende geld (deels) terug te kunnen vorderen.

Een huis kopen? Breng eerst de kosten in kaart

Wanneer je van plan bent een huis te gaan kopen, is het belangrijk om eerst de kosten in kaart te brengen. Dit geldt zowel voor starters op de woningmarkt, als voor mensen die al een koophuis hebben, maar op het punt staan te verhuizen. Mensen denken namelijk wel eens dat de vraagprijs van hun nieuwe huis de enige kosten zijn waar ze rekening mee moeten houden. Dat is helaas niet zo. Om precies te weten hoe hoog de hypotheek moet zijn en wat je eventueel zelf nog moet financieren, moet je eerst een goede berekening maken.

Koop je bestaande bouw of nieuwbouw?

Bij het afsluiten van een hypotheek maakt het verschil of je bestaande bouw of nieuwbouw koopt. Er zijn namelijk een aantal kosten die alleen voor bestaande bouw gelden en die aardig in de papieren kunnen lopen. Voor een bestaande woning moet je bijvoorbeeld overdrachtsbelasting betalen. Dat is op dit moment 2% van de koopsom van de woning, wat al gauw duizenden euro’s kan zijn. Daarnaast moet je ook taxatiekosten betalen. Om een hypotheek te kunnen krijgen, is een taxatierapport in het geval van een bestaande woning bijna altijd verplicht. Deze bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper.

Wat is de waarde van de woning?

Om te bepalen hoeveel hypotheek je kunt krijgen, zal de woning die je op het oog hebt eerst getaxeerd moeten worden. Omdat de hypotheekverstrekker de woning als onderpand krijgt, moet deze zeker weten dat de marktwaarde van het huis ongeveer overeenkomt met het geleende bedrag. De meeste hypotheekverstrekkers houden een percentage van 85% van de marktwaarde aan in het geval dat je huis gedwongen verkocht moet worden. Deze waarde is van invloed op de hoogte van de hypotheek die je af kunt sluiten.

Hoogte van de hypotheek is inkomensafhankelijk

De hoogte van de hypotheek die je af kunt sluiten, is uiteraard deels inkomensafhankelijk. De financiële instelling, die je de hypotheek verstrekt, wil voor het aangaan van het contract zeker weten dat je je maandelijkse verplichtingen na kunt komen. Tenzij je veel spaargeld bezit, zal je de hypotheek van je salaris moeten betalen en dus zal je in een werkgeversverklaring moeten kunnen laten zien hoeveel je verdient. Ben je niet in loondienst, maar zelfstandig ondernemer, dan wordt er naar je jaarcijfers gevraagd. Mocht je op het punt staan te stoppen met werken vanwege je pensioen, dan wordt er zowel naar je huidige salaris als naar je toekomstige inkomsten gekeken.

Verschillende hypotheekvormen

Er zijn verschillende hypotheekvormen, die in principe kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. De annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij de kosten van aflossing en rente iedere maand hetzelfde zijn (mits het rentepercentage constant blijft) en de hypotheek aan het einde van de looptijd volledig is afbetaald. Bij een lineaire hypotheek is de aflossing gelijkmatig, maar omdat het rentedeel wordt berekend over de nog openstaande hoofdsom, zullen de lasten in de loop van de tijd steeds verder afnemen. Mocht de rente gaan stijgen, dan zullen de maandelijkse lasten bijna nooit hoger worden dan je in het begin van je hypotheek hebt moeten betalen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft de Nationale Hypotheek Garantie in het leven geroepen. Doel van de Nationale Hypotheek Garantie is om ervoor te zorgen, dat je je woning niet hoeft te verkopen als je door omstandigheden zoals werkloosheid, echtscheiding of overlijden van je partner de hypotheek niet meer kunt opbrengen. De NHG helpt je dan met het zoeken naar een oplossing. Mocht het toch noodzakelijk zijn je woning te verkopen, dan kan de NHG onder bepaalde voorwaarden een eventuele restschuld voor je voldoen.

Extra aflossen

In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn om je hypotheek versneld af te lossen door extra stortingen te doen. Of dat ook voor jouw persoonlijke situatie het geval is, kun je het beste door een financieel adviseur laten beoordelen. Omdat de hypotheekrente vooralsnog fiscaal aftrekbaar is, kan een lagere hypotheek met dus een lagere rente nadelige gevolgen hebben voor je inkomen. Extra aflossen met spaargeld, een erfenis of schenking lijkt dus een verstandige stap, maar hoeft dat niet altijd te zijn. Informeer daarom eerst naar de voorwaarden die gesteld worden aan extra aflossingen en bespreek deze met een adviseur.

Oversluiten van je hypotheek

De looptijd van de meeste hypotheken is dertig jaar. Toch is het mogelijk om je hypotheek onder bepaalde voorwaarden tussentijds over te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld een optie zijn als de rente laag staat en je daardoor zou kunnen besparen op je maandelijkse lasten. Waar je echter wel rekening mee moet houden, is dat oversluiten van je hypotheek in feite het opzeggen van de oude en het aangaan van een nieuwe hypotheek is. In beide gevallen zijn daar kosten aan verbonden. Zo kun je bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een boete vanwege het vervroegd aflossen van je oude hypotheek en moet je kosten betalen voor het afsluiten van je nieuwe hypotheek.

Kun je zelf een hypotheek afsluiten?

Om kosten te besparen zou je zelf een hypotheek af kunnen sluiten. Toch is het aangaan van een hypothecaire lening een ingewikkeld proces waarbij je met veel factoren rekening moet houden. Omdat de looptijd van een hypotheek dertig jaar bedraagt, is het van groot belang dat je de juiste vorm en voorwaarden kiest voor jouw huidige en toekomstige situatie. Zorg dus in ieder geval dat je jezelf goed laat informeren en ga niet over één nacht ijs.