Hoeveel kan ik lenen

Hoeveel kan je lenen met jouw inkomsten?

Voor veel mensen die een lening af willen sluiten, doemt al gauw de vraag op tot welk bedrag ze kunnen lenen. De meeste mensen hebben een bepaald bedrag in gedachte dat ze willen lenen, maar soms kan het mooi meegenomen zijn om een groter bedrag te lenen. Op die manier kun je meerdere grote uitgaven tegelijkertijd doen en ontstaan er niet meerdere leningen die naast elkaar lopen. Wat betreft administratieve rompslomp kan het gunstig zijn als je één lening aanvraagt en geen omkijken hebt naar meerdere kostenposten. Het is dan uiteraard wel belangrijk te weten hoeveel je maximaal kunt lenen.

Verschillende gegevens

Op de markt zijn diverse kredietverstrekkers actief en de meeste aanbieders voeren in grote lijnen hetzelfde beleid wat betreft de leningen en welk bedrag je maximaal kan lenen. Verschillen zijn natuurlijk mogelijk, maar wees altijd alert bij kredietverstrekkers die verdacht grote bedragen kunnen uitlenen. Op diverse sites van deze kredietverstrekkers kun je op basis van je gegevens bekijken wat je bij de betreffende aanbieder maximaal kunt lenen. Niet alleen je financiële onderpand, maar ook diverse andere factoren spelen in een rol van de hoogte van het maximaal te lenen bedrag dat je aan kunt vragen.

Belangrijke gegevens

Kredietverstrekkers vinden het doorgaans belangrijk te weten of je alleenstaand dan wel samenwonend bent en hoeveel je netto maandinkomen bedraagt. Indien je een partner hebt, vraagt de kredietverstrekker vaak ook naar haar of zijn netto inkomen. Voorts is het belangrijk aan te geven of je in een woonhuis of in een huurhuis woont, ook dit heeft invloed op de hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Vaak vraagt men ook naar het aantal thuiswonende kinderen, want ook dit is een factor die van invloed is op de hoogte van het bedrag.

Details van de gegevens

In veel gevallen wenst de aanbieder vaak ook een aantal aanvullende gegevens te weten alvorens het maximaal te lenen bedrag kan worden vastgesteld. Het is ook belangrijk dat het inkomen dat je opgeeft afkomstig is uit loondienst (een vast of tijdelijk dienstverband), uit (pre)pensioen of een ANW uitkering of uit een WAO dan wel WIA uitkering. Vaak is het van belang dat je minimaal 21 jaar oud bent, omdat je anders niet in aanmerking komt voor een lening. Uiteraard dien je over een geldig legitimatiebewijs te beschikt en mag er geen sprake van een negatieve BKR codering zijn. In het geval van een negatieve BKR codering kun je geen geld lenen.

Weigering van lening

Er zijn dus ook situaties denkbaar waarin je een lening wordt geweigerd. Wanneer je in het (nabije) verleden een betalingsachterstand van een aantal maanden hebt gehad, kan een kredietverstrekker besluit dat je geen lening wordt toegekend. In dat geval is ook een A-codering gemeld bij het Bureau Krediet Registratie, een negatieve BKR codering leidt er dus vrijwel altijd toe dat een lening geweigerd zal worden. Houdt bij het afsluiten dus altijd rekening met het gegeven dat een niet-tijdige terugbetaling van het af te lossen bedrag gevolgen heeft voor toekomstige leningen.

Lager bedrag dan maximum

Het kan natuurlijk erg handig zijn wanneer je het maximale bedrag dat je kan lenen ook daadwerkelijk leent bij de kredietverstrekker of bij je bank. Echter, het kan geen kwaad om een lager bedrag te lenen dan het maximale bedrag. De kredietverstrekker toetst het maximale leenbedrag voor een aanzienlijk gedeelte aan je inkomen. Wanneer je echter werkloos wordt, gaat ook je inkomen achteruit en daardoor kun je in de problemen komen bij het terugbetalen van een lening. Daarom raden sommige kredietverstrekkers aan om een lening van 70% van het maximumbedrag aan te vragen.

Nationale Hypotheek Garantie

Bij het kopen van een woning of verbouwing van je woning kan het ook zinvol zijn een lening aan te vragen. Op basis van de bovengenoemde gegevens levert dit een bepaald bedrag op, maar door de Nationale Hypotheek Garantie kan dit bedrag anders (en mogelijk voordeliger) voor je uitvallen. Wanneer je dus een lening aanvraagt omwille van het verbouwen van je huis of voor het aanschaffen van een (nieuwe) woning kan het een goede zet zijn om te lenen met Nationale Hypotheek Garantie.

Gegevens voor lening

In het geval van Nationale Hypotheek Garantie is het ook van belang dat je aangeeft welk gedeelte van het gewenste bedrag in Box 3 van de belasting behoort. Ook dien je de hypotheekrente en de looptijd van de hypotheek op te geven, evenals de jaarlijkse erfpachtcanon. Verder wordt ook verzocht de gebruikelijke gegevens te vermelden die ook bij de kredietverstrekker worden opgevraagd als je een verzoek tot een lening indient. Als laatste wordt ook gevraagd de maandelijkse financiële verplichtingen op te geven.

Nibud

Het maximumbedrag dat door de kredietverstrekker wordt vastgesteld wordt ook bepaald door verschillende gedragscodes. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van cijfers die het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) vrijgeeft. Het Nibud is een gezaghebbend instituut als het gaat om de voorlichting van een verantwoorde omgang met geld. Het Nibud doet veel onderzoek naar de geldzaken van consumenten, dit instituut richt zich sterk consumenten hoewel het Nibud ook oog heeft voor professionals bij de overheid, de financiële en maatschappelijke dienstverlenging. Op deze manier worden kredietverstrekkers in zekere zin verplicht om je van een geschikt maximumbedrag te voorzien wat ook daadwerkelijk verantwoord is. In dat kader kun je vertrouwen op een logisch bedrag dat je krijgt toegewezen als je een lening aanvraagt.

Eigen verantwoordelijkheid

Uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de lening die je aanvraagt. Het is dus raadzaam om niet voor het maximumbedrag te kiezen als dit niet strikt noodzakelijk is. Ondanks dat het in sommige gevallen verleidelijk kan zijn – omdat het je financieel lucht biedt of dit als goede investering in je huis kan gebruiken – om toch het maximumbedrag te lenen, is het vooral een goede zaak om altijd rekening te houden met mogelijke tegenvallers. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat je werkloos of arbeidsongeschikt wordt en dan kan een lening zwaar op de maag liggen.