Geld lenen zonder BKR binnen 10 minuten op de rekening

minilening

Direct geld op je rekening

Soms kan het gebeuren dat je heel snel geld nodig hebt. Dit kan het geval zijn als je portemonnee is gestolen of als je onverwachts een grote uitgave moet doen. Er kunnen situaties zijn waarbij je niet kunt wachten en direct geld nodig hebt. Je kunt natuurlijk proberen om geld te lenen van een vriend of een familielid, maar dit is niet altijd voor iedereen mogelijk. Dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om een lening via het internet af te sluiten waarbij het geld binnen tien minuten op je rekening staat. Deze leningen worden over het algemeen verstrekt zonder een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Waar kan ik binnen 10 minuten geld lenen?

Wanneer je echt heel dringend direct geld nodig hebt dan kun je dit regelen via het internet. Je kunt online een zogenaamde minilening of flitskrediet afsluiten. Dit staat dan doorgaans binnen 24 tot 48 uur op je rekening, maar er zijn ook aanbieders die adverteren met een overboeking binnen tien minuten. Overigens heb je daar niet altijd profijt van, want het hangt er dan ook nog van af hoe snel jouw bank de overschrijving verwerkt. Ook als de aanbieder adverteert met direct overboeken kan het dus gebeuren dat je pas de volgende werkdag over het geld kunt beschikken.

Ferratum
€100,- tot €1500,-
Nederlands adres
Tussen 21 - 69 jaar
Loon (n) > € 1000,-
Saldodipje.nl
€100,- tot €1500,-
Online aanvragen
Snel geld op rekening
Privacy en discretie

Waarom kiezen voor een lening zonder BKR toets?

Bij het BKR worden vrijwel alle leningen en andere grotere financiële verplichtingen geregistreerd. Het gaan dan bijvoorbeeld om een persoonlijke lening, doorlopend krediet of een aankoop op afbetaling bij een postorderbedrijf. Maar ook een privé geleasete auto en een wat duurder abonnement voor een mobiele telefoon worden bij het BKR geregistreerd. Veel geldverstrekkers checken het BKR om te beoordelen of het verantwoord is om iemand een (nieuwe) lening te verstrekken. Als je de nodige schulden hebt is de kans dus groot dat je aanvraag na zo’n toetsing wordt afgewezen. Als je dan toch geld wilt lenen kun je zoeken naar een geldverstrekker die deze toetsing achterwege laat.

Hoe werkt een minilening?

Een minilening is een lening die je aangaat voor de zeer korte termijn. Het gaat dan vaak om kleine bedragen variërend van 50 tot hooguit 1000 euro. Je moet dit bedrag over het algemeen binnen dertig dagen terugbetalen. Soms is voor een groter bedrag gespreide betaling in twee termijnen mogelijk, dan betaal je de eerste helft na 30 dagen en de tweede termijn na 60 dagen. Het is dus geld dat je maar heel kort kunt lenen, als je niet in staat bent om het geleende bedrag op deze korte termijn terug te betalen dan is een minilening voor jou niet de meest geschikte leenvorm. Vaak betaal je voor een minilening weinig rente als je je houdt aan de betalingstermijn. Je betaalt echter wel administratiekosten en die kunnen soms nog flink oplopen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen voor een minilening?

Om een minikrediet te kunnen afsluiten moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De geldverstrekker wil natuurlijk wel zeker weten dat je het geleende geld ook weer terugbetaalt. Je kunt een minilening alleen afsluiten als je 18 jaar of ouder bent. Je moet daarnaast in Nederland woonachtig zijn en beschikken over een Nederlandse betaalrekening. Verder moet je in de meeste gevallen iemand aanwijzen die voor jou garant staat. Deze persoon wordt aangesproken voor de aflossing van de lening als jij niet aan je betalingsverplichtingen voldoet. Om de lening te kunnen aanvragen moet je een kopie van je identiteitsbewijs overleggen en ook van degene die voor jou garant staat moet een kopie van het ID-bewijs worden verstrekt.

Waaraan kan ik het geld van een minilening besteden?

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de besteding van een minilening. Je kunt het geld dus uitgeven waaraan je wilt. Veel mensen gebruiken het oor dagelijkse boodschappen, als ze bijvoorbeeld aan het einde van de maand geen geld meer over hebben vanwege onverwachte uitgaven. Maar ook reparatiekosten aan huishoudelijke apparaten of de auto worden met een minilening betaald omdat deze reparaties niet kunnen worden uitgesteld. Dit geldt ook voor de vervanging van bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast. Het maakt voor de leningverstrekker niet uit waaraan je het bedrag uitgeeft. Het enige wat belangrijk is, is dat je het geleende geld op tijd weer terugbetaalt.

Wat is het risico van een minilening?

Een minilening moet je echt weer terugbetalen op de vervaldag. Doe je dat niet dan worden er direct hoge incassokosten in rekening gebracht. Ook loop je de kans direct een medewerker van een incassobureau aan de deur te krijgen als de termijn is verstreken. Dit kan soms behoorlijk agressief en intimiderend zijn. Natuurlijk heeft de geldverstrekker recht op de terugbetaling, je bent daar immers zelf mee akkoord gegaan. Het is daarom erg belangrijk om je af te vragen of je inderdaad in staat bent om het geleende bedrag op tijd terug te betalen. Voordat je een minilening afsluit, moet je voor jezelf nagaan wanneer je dit bedrag terug kunt betalen en of dat binnen de gestelde termijn is. Als je vooraf al weet dat het niet gaat lukken dan is het echt niet verstandig om voor deze vorm van kredietverstrekking te kiezen.

Is het verstandig om een lening zonder BKR toets aan te gaan?

Voor mensen die geen noemenswaardige schulden hebben maakt een BKR toets niet uit. Zij zullen dan alsnog wel een lening kunnen krijgen. Maar als je financieel al flink “onder water staat” is de kans groot dat een BKR toets een afwijzing betekent. Dan kun je kiezen voor een lening zonder BKR toets. Maar ook daarvoor geldt dat je hem wel op tijd moet terugbetalen. Bovendien hanteren bedrijven die zeggen geen BKR toets te doen vaak wel hun eigen systeem om je kredietwaardigheid te boordelen. Dus het is geen garantie dat je altijd je gevraagde lening krijgt, puur vanwege het feit dat de BKR toets achterwege blijft. Als je op een lijst van wanbetalers staat kan de lening alsnog worden geweigerd. Ook zal je bij een verstrekker van minileningen niet snel weer geld kunnen lenen als je eerder al niet tijdig aan je aflossingsverplichting hebt voldaan.

Het gemak van een minilening

Een minilening is erg laagdrempelig. Je kunt de lening vrijwel anoniem afsluiten, want je hoeft immers niet naar een bankkantoor om daar te gaan uitleggen dat je geld wilt lenen en waar je dat dan voor nodig hebt. Veel mensen vinden dit laatste een grote belemmering. Zeker als ze al vaker geld hebben geleend hebben ze vaak niet de moed om opnieuw naar de bank te gaan. Of nog erger: opnieuw bij familie of vrienden aan te kloppen. Dan is een minilening afsluiten vaak een aantrekkelijk alternatief waar mensen graag voor kiezen. Je kunt het snel en gemakkelijk regelen, je hoeft er de deur niet voor uit en het geld staat vaak binnen een dag op je rekening. Het komt ook vaak voor dat binnen een relatie één van de partners gebruik maakt van een minilening om financiële problemen te verbergen voor de andere partner. Of dit verstandig is, dat is natuurlijk de vraag. Als het een keer voorkomt is dat misschien nog wel te verklaren, maar als je regelmatig dit soort leningen aangaat is de kans natuurlijk vrij groot dat het uitkomt.

Waarom worden leningen zonder BKR toets verstrekt?

Je vraagt je misschien af waarom een geldverstrekker geld leent aan mensen die bewust kiezen voor een lening zonder BKR toets. Dit zijn immers in de meeste gevallen mensen die al flinke schulden hebben. Het verstrekken van minileningen is echter best lucratief. Als je een flink kapitaal hebt dan levert dat niet heel veel op wanneer je het op de bank zet. De spaarrentes zijn historisch laag. Als je er dan voor kiest om je geld uit te lenen voor korte periodes, kun je daar als geldverstrekker een leuk centje mee verdienen. Weliswaar wordt soms geen rente berekend over een minilening, maar je betaalt voor zo’n lening wel administratiekosten. Omdat de werkelijke kosten veel lager zijn, zit hier de winst. Dan is het uiteraard het risico dat het geleende geld niet wordt terugbetaald, maar doorgaans heeft een geldverstrekker een goede relatie met een incassobureau. Dit zijn vaak bureaus die behoorlijk agressief te werk gaan om je ertoe te bewegen je lening terug te betalen.

Wat als ik mijn lening niet op tijd kan terugbetalen?

Als je een minilening niet op tijd kunt terugbetalen zal je vrij snel worden aangemaand om alsnog te betalen. De kosten lopen daarbij vrij snel op. Daarnaast is de kans groot dat je binnen enkele weken al een incassobureau aan de deur krijgt. Let er daarbij wel op dat een incassobureau geen deurwaarder is. Zij mogen onder andere geen beslag leggen op je inkomen. Ook is het een incassobureau niet toegestaan om kostbare spullen in beslag te nemen om daarmee de openstaande lening af te lossen. Beslaglegging op inkomen of roerende en onroerende goederen mag alleen een deurwaarder. Het enige wat een incassobureau kan doen is je aanmanen tot betalen of proberen om een betalingsregeling te treffen. Een incassobureau kan wel behoorlijk agressief zijn, het is geen uitzondering dat je dagelijks wordt gebeld, gemaild en daarnaast ook nog berichten via SMS of Whatsapp krijgt. Dit is allemaal wel toegestaan. Je kunt dus beter proberen om zo snel mogelijk je lening af te lossen.

Als je niet betaalt wordt je garantstelling aangesproken

Als je een minilening aangaat moet je in de meeste gevallen iemand aanwijzen die garant staat voor de aflossing van de lening. Deze persoon moet ermee akkoord gaan dat hij de lening aflost als jij dit niet of niet op tijd doet. Als degene die voor jou garant staat eveneens niet betaalt, dan zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Jullie hebben immers beiden getekend voor het terugbetalen van de lening. Als je garantsteller wel de minilening terugbetaalt dan is dat voor jou wellicht een mogelijkheid om de lening in termijnen af te lossen zodat je de betaling een beetje kunt spreiden. Maar het is natuurlijk verstandiger om de minilening op tijd terug te betalen. Zo voorkom je dat het bedrag met hoge kosten wordt vermeerderd waardoor het uiteindelijk een dure aangelegenheid wordt.

Probeer financiële problemen te voorkomen

Een keer een minilening aangaan om een onverwachte financiële tegenvaller op te vangen kan op zich geen kwaad. Maar als je al flinke schulden hebt moet je je serieus afvragen of het verantwoord is om een nieuwe lening aan te gaan en dan ook nog eens een lening die je heel snel weer moet aflossen. Het is altijd beter om te proberen financiële problemen te voorkomen, al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Soms kun je te maken krijgen met een opeenstapeling van financiële tegenslagen. Maar voordat je een onverantwoorde lening aangaat is het misschien een beter idee om te proberen betalingsregelingen te treffen met je schuldeisers. Soms zijn deze bereid om akkoord te gaan met een aflossing in termijnen of uitstel van betaling totdat je salaris weer wordt gestort of je je vakantiegeld krijgt.

Zorg voor inzicht in je financiële situatie

Een minilening aangaan kan geen kwaad als je financiële positie in principe gezond is. Als er sprake is van structurele financiële problemen dan los je deze niet op met een minilening. Want het zal er dan op neer komen dat je iedere maand weer een minilening moet aangaan om een financieel tekort te kunnen opvangen. En aangezien je voor zo’n lening iedere keer weer administratiekosten moet betalen is de kans groot dat je problemen alleen maar toenemen. Om inzicht te krijgen in je financiële situatie kun je beginnen met het maken van een overzicht van alle vaste lasten. Trek vervolgens een vast bedrag uit voor de wekelijkse boodschappen en persoonlijke uitgaven en probeer daar ook daadwerkelijk van rond te komen. Kijk kritisch naar je vaste uitgaven of hierop kan worden bezuinigd. Zeg abonnementen op of probeer goedkoper uit te zijn met bijvoorbeeld verzekeringen en gas en elektriciteit. Zoek hulp bij financiële problemen bij bijvoorbeeld een budgetteringsbureau of de gemeente.