Lening oversluiten

Goedkoop een lening oversluiten

Voor de meeste leningen die je afsluit geldt het gegeven dat ze voor een langere periode zijn afgesloten. De periode van de lening wordt vaak aangeduid als een looptijd. Gedurende deze looptijd bestaat de mogelijkheid dat de tarieven van de rente over de lening wijzigen. Zo kan de rente stijgen, maar de rente kan evengoed dalen. Het is van tevoren nooit geheel duidelijk hoe de tarieven van de rentes ontwikkelen. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om een lening over te sluiten als je de indruk hebt dat de rente zodanig hoog is dat deze optie voordelig kan uitpakken.

Lagere rente

Het doel van het oversluiten is natuurlijk om er financieel op vooruit te gaan. Wanneer je een lening oversluit naar een aanbieder die een lagere rente aanhoudt, heeft dat een gunstige uitwerking op je maandelijkse lasten. Het bedrag dat je dan overhoudt, kun je bijvoorbeeld gebruiken om de lening (sneller) af te lossen of je kunt het bedrag opzij zetten zodat je sneller geld spaart. Behalve de lagere rente zijn er ook andere redenen om een lening over te sluiten. Per aanbieder van leningen zijn de voorwaarden verschillend en zodoende kan het op meerdere punten de moeite waard zijn om een lening over te sluiten.

Wisselen van aanbieder

Bij sommige leningen kun je kosteloos extra aflossen en om die reden kan het zeer zinvol zijn om van aanbieder te wisselen. Veel aanbieders hebben namelijk een vastgestelde looptijd waar je als schuldenaar aan dient te voldoen. Voor veel mensen is dit erg prettig, omdat je dan van tevoren weet hoe lang je zult doen over het aflossen van een schuld. Anderzijds kan het met de wisselende rentes financieel een stuk minder aantrekkelijk zijn. Het kan uiteindelijk dus zinvol zijn om over te stappen naar een aanbieder die je mogelijkheid biedt om kosteloos extra, en dus sneller, af te lossen wanneer je daar de ruimte voor hebt.

Boete

Bij sommige aanbieders kun je een lening dus sneller aflossen dan gewenst. Bij andere aanbieders dien je mogelijk een boete te betalen wanneer je besluit een geleend bedrag sneller of ineens aflost. Wat betreft de rente is het mogelijk zinvol om de lening sneller af te lossen en de boete op de koop toe te nemen, omdat de hoogte van de boete uiteindelijk lager uit zal vallen dan de rente over de lening. Wellicht is de rente echter zodanig laag dat het zinvoller is om de lening toch volgens de afgesproken looptijd af te lossen.

Verschillende situaties

Er zijn diverse situaties denkbaar waarin het de moeite loont om serieus te kijken naar de mogelijkheden een lening over te sluiten. Allereerst als je in de situatie bent dat je meer dan één lening uit hebt staan of wanneer je over meerdere leningen rente betaalt. Ook als je meer dan 2500 euro in het rood staat of maandelijks afbetaalt aan een credit card kan het zinvol zijn te overwegen je lening over te sluiten. Voorts kan het eveneens de moeite waard zijn een lening over te sluiten als je een autofinanciering via een dealer hebt afgesloten.

Vergelijkingswebsites

Wanneer je overweegt of hebt besloten een lening over te sluiten, is het belangrijk dat je verschillende leningen vergelijkt of je een lagere rente dan wel een minder hoge maandlast te krijgen. Er zijn diverse websites, vaak van kredietverstrekkers, die je de mogelijkheid bieden om leningen te vergelijken. Natuurlijk is het ook zinvol om de diensten en leenmogelijkheden van diverse aanbieders te vergelijken op één of meerdere vergelijkingswebsites. Op dergelijke website kun je vaak ook eerdere ervaringen (positieve dan wel negatieve) van andere mensen teruglezen. Het is raadzaam ook alert te zijn op ervaringen van anderen.

Doorlichten van inkomsten

Als je eenmaal besloten hebt je lening over te sluiten en je hebt een nieuwe kredietverstrekker benaderd, is het nog niet zeker of je de lening daadwerkelijk over kunt sluiten. De nieuwe aanbieder van je lening zal namelijk toetsen of je in aanmerking komt voor een nieuwe lening. Deze toetsing bestaat uit het doorlichten van je inkomsten en je lasten. Als je inkomsten te laag zijn of je lasten te hoog zijn (of allebei), kan het zijn dat een nieuwe kredietverstrekker niet akkoord gaat met het oversluiten van een lening.