Lenen zonder risico

Een doorlopend krediet brengt vele voordelen met zich mee. Het zorgt er namelijk voor dat je altijd gedekt bent tegen toevalligheden. Een schade die gerepareerd moet worden bijvoorbeeld. Je hebt dan je krediet achter de hand om direct te kunnen investeren. Toch zijn voldoende mensen nog huiverig voor deze vorm van lenen. Het idee bestaat namelijk dat er flink wat risico’s aan een lening die altijd beschikbaar is kleven. Toch zijn deze ideeën vaak niet juist. Wie een goed doorlopend krediet afsluit zorgt er namelijk voor dat alle risico’s worden uitgesloten. Dit kan op verschillende vlakken.

Looptijd

Het grote voordeel van een doorlopend krediet is dat hij geen vaste looptijd heeft. Er is dus geen strop die boven je hoofd hangt omdat je voor een bepaalde tijd alles terugbetaald moet hebben. Je betaalt simpelweg niet meer dan een paar procent van het totale bedrag per maand aan aflossing en rente. En wanneer je een deel hebt terugbetaald, dan is dit ook weer beschikbaar om te lenen indien nodig. Dit geeft dus veel meer vrijheid en mogelijkheden dan een vaste lening die lineair moet worden afgelost. Dit betekent dus ook dat het risico dat je niet kunt betalen een stuk kleiner wordt.

AanbiederRente
Kredietspotter4.4%Aanvragen
Leningmakelaar4.4%Aanvragen

Sneller of langzamer

Wil je sneller of langzamer betalen, dan bieden banken daar ook vele mogelijkheden toe. Waar je bij andere leenvormen vaak met boetes wordt geconfronteerd als je van het afgesproken patroon afwijkt is die bij doorlopende kredieten anders. Wie sneller wil aflossen wordt hier zelfs vaak toe gestimuleerd. Je zorgt immers dat je sneller van je schuld af bent en het bedrag van je krediet opnieuw beschikbaar komt om te lenen. Zo verlaag je dus het risico dat je met schulden blijft zitten en is de kans op negatieve registraties bij het BKR ook direct een stuk kleiner.

Bij overlijden

Een doorlopend krediet is ook minder risicovol voor nabestaanden. De openstaande schuld hoeft bij overlijden vaak niet te worden afgelost. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld de leeftijd van de overledene en het moment van afsluiten van het krediet spelen hierin een rol. Toch is het zo dat nabestaanden in veruit de meeste gevallen niet met een schuld bij een bank worden opgescheept wanneer het krediet keurig is bijgehouden door de kredietnemer. Vaak is het wel het beste om dit direct met de kredietverstrekker af te handelen om problemen te voorkomen. Zo blijft iedereen het gemakkelijkst schuldenvrij.

Beëindigen

Een laatste probleem dat uit de weg geruimd kan worden is die over de looptijd van de lening. Er zit immers geen vaste looptijd aan een doorlopend krediet. Veel mensen zijn daardoor geneigd te denken dat het krediet ook voor altijd blijft bestaan vanaf het moment van afsluiten. Toch is dit niet juist. Wie namelijk zijn schuld heeft afgelost kan het krediet zonder moeite opzeggen. De lening wordt dan afgesloten en je bent dan van je krediet af. Dit betekent dus ook dat je niet opnieuw geld kunt opnemen uit het krediet. De lening wordt als voltooid beschouwd door alle betrokken partijen.