BKR

Wat is een BKR registratie?

Behalve het bekijken van de inkomsten en de lasten wordt ook naar een aantal andere zaken gekeken. Je burgerlijke staat, je betalingsverleden van de kredieten die je op het moment van oversluiten hebt en of je kinderen hebt. Deze zaken worden bekeken bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het BKR registreert kredieten van mensen die een lening hebben afgesloten, bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een afbetalingsregeling bij een postorderbedrijf. Schulden als huurschulden, belastingschulden of onbetaalde rekeningen bij een energiemaatschappij worden niet bijgehouden door het BKR.

Kansen op acceptatie

Indien je een bestaande lening enkel wilt oversluiten zonder dat je daarbij extra bedrag leent, bestaat er een grote kans dat de oversluiting wordt geaccepteerd. Enkel voor het oversluiten van een lening maak je doorgaans een redelijke kans van slagen, alhoewel het natuurlijk van belang is dat je geen zwaarwegende voorgeschiedenis van wanbetalingen achter de rug hebt. Om op een verstandige manier met één of meerdere leningen om te gaan is het dus raadzaam om eens te onderzoeken of oversluiting een goede optie is.

Samenvatting

Zoals aangegeven zijn er diverse kredietverstrekkers waarbij het mogelijk is om je lening te laten oversluiten, ook zijn er banken die de mogelijkheid bieden om een lening over te sluiten. Er zijn dus zeer diverse keuzes als het gaat om het oversluiten van een lening, welke aanbieder je daarbij het meeste voordeel kan schenken hangt van een groot deel je beweegreden en achtergrond van oversluiten af. Samenvattend is het bij oversluiting dus raadzaam om goed uit te zoeken welke manier voor jou de beste is om een lening over te sluiten. Betaal je een boete tegen een beduidend lage rente of kies je er uiteindelijk toch voor om bij je huidige aanbieder van de lening te blijven? Zet alle gegevens op een rij, vergelijk en maak dan de keuze.

Bureau Krediet Registratie

Naast de inkomsten en de lasten wordt ook een aantal andere gegevens onder de loep genomen. Zo vindt de kredietverstrekker je burgerlijke staat, je betalingsverleden en het feit of je kinderen hebt of niet. Deze zaken worden gecontroleerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze instantie draagt zorg voor het registreren van kredieten die mensen hebben afgesloten. Hieronder vallen persoonlijke leningen of afbetalingsregelingen bij postorderbedrijven. Schulden van een andere aard, zoals huurschulden, belastingschulden en onbetaalde rekeningen bij een energiemaatschappij houdt het BKR niet bij.

Acceptatiekansen

Als je van plan bent een bestaande lening over te sluiten zonder een extra bedrag bij te lenen, is de kans aanzienlijk dat de oversluiting zal worden geaccepteerd. Als er slechts sprake van een oversluiting is de kans van slagen vrij groot, natuurlijk is het belangrijk dat er geen nadelige geschiedenis aan wanbetalingen vooraf is gegaan. Afgezien van vele andere redenen is het dus raadzaam om op een verstandige wijze met één dan wel meerdere leningen om te springen.

Definitieve keuze

Meerdere kredietverstrekkers bieden dus de mogelijkheid om een lening te laten oversluiten, daarnaast is er ook een aantal banken die je de gelegenheid biedt tot oversluiting van een lening. De keuzes voor het oversluiten van een lening zijn dus uiterst verschillend. De beweegredenen en achtergronden van het oversluiten van je lening zijn bepalend voor een juiste keuze van een nieuwe aanbieder. Samengevat kan worden gezegd dat het in de eerste plaats zeer raadzaam is om goed uit te zoeken op welke manier je het beste een lening kan oversluiten. Weegt het betalen van een boete op tegen een lagere rente of is het toch voordeliger om bij de huidige aanbieder van je lening te blijven? Wees verstandig en zorg ervoor dat je eerst alle gegevens helder hebt alvorens je een definitieve keuze maakt.