Altijd geld met doorlopend krediet

Door zijn flexibiliteit is het doorlopend krediet een populaire leenvorm. Je hebt altijd geld achter de hand. Gedurende de looptijd kan je het geld dat je eerder hebt afgelost weer gewoon opnemen. Moet je op een bepaald moment een grote uitgave doen, dan kan je een bedrag overmaken naar je eigen betaalrekening tot maximaal de hoogte van de betaallimiet die je vooraf met de geldverstrekker hebt afgesproken.

Zo leen je niet meer dan het bedrag dat je nodig hebt. De aanbieder kan bij een kredietaanvraag de leenhistorie van de aanvrager laten toetsen door het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daardoor kan een betere inschatting worden gemaakt van de financiële situatie van de klant. Op basis van onder meer deze informatie kan de kredietverstrekker al dan niet besluiten om de lening te verstrekken. De geldverstrekker is wettelijk verplicht elke nieuwe lening aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie. 


Looptijd doorlopend krediet is variabel


Heb je eenmaal een bedrag opgenomen, dan moet je daarvoor elke maand een vast bedrag betalen aan de geldverstrekker. Dat bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. In de leenovereenkomst is van te voren wel een looptijd vastgelegd, maar doordat de te betalen rente variabel is kan het aandeel van het rentedeel en het aflossingsdeel wijzigen. Stijgt de rente, dan wordt het deel dat je hieraan betaalt groter ten opzichte van het gedeelte dat je aflost. Je blijft immers een vooraf vastgesteld bedrag betalen. Het gevolg is dat het langer duurt voordat je de lening hebt afgelost. Het is vooraf dus niet bekend hoe het verloop van de lening zal zijn.Rentevergoeding

Over het algemeen zal het te betalen rentepercentage voor een doorlopend krediet hoger zijn dan bij een hypothecaire lening. Bij een dergelijke lening heeft de geldverstrekker het onroerend goed, meestal een woning, als onderpand. Dit vergroot de zekerheid dat het geleende geld weer terugkomt.

Kan degene die de hypotheek heeft afgesloten de lening niet meer betalen, dan heeft de hypotheekverstrekker de mogelijkheid beslag te leggen op het huis en kan dit verkopen. Ook de persoonlijke lening heeft meestal een lager rentepercentage. Doordat de rente bij een doorlopend krediet kan variëren bestaat er een zeker risico voor de kredietnemer dat hij niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Want wanneer de rente omhoog gaat zal het aflossingsgedeelte lager worden. Daardoor verlengt de looptijd van de lening.Eind van de lening vaak niet in zicht


Een doorlopend krediet is door het flexibele karakter voor veel mensen een aantrekkelijke leenvorm. Toch zitten er ook haken en ogen aan. Het grootste deel van de leners betaalt het krediet nooit helemaal af. Dat komt vooral doordat een eenmaal afgelost bedrag weer gemakkelijk opgenomen kan worden. Daardoor blijven kredietnemers niet alleen aflossen, maar ook rente betalen. En juist door de rente kan het totaal betaalde bedrag oplopen tot een meervoud van de oorspronkelijke kredietlimiet.

Kwijtschelding bij overlijden


Sommige kredietverstrekkers schelden de hele lening of een deel daarvan kwijt bij overlijden van de kredietnemer. Daardoor blijven de nabestaanden tenminste niet achter met schulden.

AanbiederRente
Kredietspotter4.4%Aanvragen
Leningmakelaar4.4%Aanvragen